HE 68/2007

laiksi kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä sekä eräiksi

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2007 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2007 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 24.09.2007

Käsittely päättynyt 29.11.2007 SiVM 11/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö (K)

07.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Päivi Happonen, Kansallisarkisto (K)

- johtaja Tuula Haapamäki, Kansalliskirjasto (K)

- lakimies Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto

- johtaja Matti Lukkarila, Suomen elokuva-arkisto (K)

- projektipäällikkö Lasse Vihonen, Suomen elokuva-arkisto

- arkisto- ja tietopalvelujen päällikkö Katri Vänttinen, Yleisradio Oy (K)

- tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara, Helsingin yliopisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutti (SNI) (K)

- Suomen Kirjailijaliitto ry (K)

- Suomen tietokirjailijat ry (K)

- Suomen tieteellinen kirjastoseura (K)

- Tieteellisten seurain valtuuskunta (K)

- Näkövammaisten kirjasto Celia (K)

- Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

14.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatoimitusjohtaja Jukka-Pekka Timonen, Kopiosto ry (K)

- toiminnanjohtaja Kirsi Niittyinperä, AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry (K)

- vastaava tuottaja Stiina Laakso, Suomen Audiovisuaalisen Alan Tuottajat SATU ry

- toiminnanjohtaja Arto Alaspää, Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry (K)

- johtaja, lakiasiat Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

- Legal Counsel Ismo Huhtanen, SanomaWSOY Oyj (K)

- avustava lakimies Kalle Hynönen, SWelcom Oy (K)

- Johtaja Jorma Miettinen, MTV Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Historiallinen Seura (K)

- Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (K)

- Finlands svenska författareförening rf (K)

- Suomen kirjastoseura (K)

- Valtion taidemuseo (K)

- Varastokirjasto (K)

- Alma Media Oyj (K)

- oikeusministeriö (K)

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- Turun yliopisto (K)

- Kuopion yliopisto (K)

- Lapin yliopisto (K)

- Oulun yliopisto (K)

- Vaasan yliopisto (K)

- Joensuun yliopisto (K)

- Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry (K)

21.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- byråchef Pia Södergård, Åbo Akademi (K)

- professori Ullamaija Kivikuru, Helsingin yliopisto (K)

- verkkopalveluasiantuntija Jani Stenvall, Eduskunnan kirjasto (K)

- projektipäällikkö Lasse Vihonen, Suomen elokuva-arkisto (K)

- apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Suomen elokuva-arkisto (K)

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tampereen yliopisto (K)

- Suomen Journalistiliitto (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Keskuskauppakamari (K)

- Tiedotusopillinen yhdistys TOY ry (K)

- Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry (K)

- Nokia Oyj (K)

23.11.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen elokuva-arkisto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.11.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

29.11.2007

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVM 11/2007 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 24.09.2007

Käsittely päättynyt 26.10.2007 PeVL 13/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

05.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Juha Karhu, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

26.10.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 13/2007 vp