HE 68/2010

laeiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.05.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 27.05.2010

Käsittely päättynyt 22.06.2010 StVM 18/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.05.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

01.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Sanna Pekkarinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- pääsihteeri, MASTO-hanke Teija Honkonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö

- lakimies Kirsi Kunnas-Leinonen, Kansaneläkelaitos (K)

- kehityspäällikkö Sirkka-Liisa Karhunen, Suomen Kuntaliitto (K)

- sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juhani Lehto, Tampereen yliopisto (K)

03.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylilääkäri Juha Moring, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

- neuvottelupäällikkö Heikki Pärnänen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- puheenjohtaja Tuomo Tikkanen, Suomen Psykologiliitto (K)

10.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kuntoutusylilääkäri Anu Niemi, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (K)

- mielenterveystyön johtava ylilääkäri Päivi Pynnönen, YTHS (K)

- kuntoutussihteeri Jonna Siikamäki, Mielenterveyden Keskusliitto (K)

16.06.2010

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin kaupungin lausunto

16.06.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.06.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön muistio

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 18/2010 vp