HE 68/2013

HE 68/2013

eduskunnalle Maanmittauslaitosta koskevaksi lainsäädännöksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.06.2013 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 12.06.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maanmittausneuvos Raimo Vajavaara, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, maa- ja metsätalousministeriö

- pääjohtaja Arvo Kokkonen, Maanmittauslaitos

- maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos (K)

- kehittämispäällikkö Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtaja Markku Tornberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

Kirjaus

06.09.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- ympäristöministeriö (K)

Käsittely

10.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääluottamusmies Kaisa Lehtikangas, Maanmittauslaitoksen julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- puheenjohtaja Martti Pietikäinen, Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry

Kirjaus

10.09.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

Käsittely

13.09.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

17.09.2013

Valmistava keskustelu

20.09.2013

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 19.9.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 7/2013 vp

​​​​