HE 69/2003

HE 69/2003

laiksi työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 19.09.2003

Käsittely päättynyt 12.11.2003 StVM 16/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

23.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

11.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

- lakimies Olli Häkkinen, Kansaneläkelaitos

- lakimies Kalle Räisänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- asiamies Jyrki Hollmén, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

- asiantuntija, OTK Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

12.11.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Kirjaus

12.11.2003

Valmistunut:

- StVM 16/2003 vp

​​​​