HE 69/2006

HE 69/2006

laiksi sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.06.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 05.06.2006

Käsittely päättynyt 12.09.2006 StVM 15/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Virpi Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuuspäällikkö Kari Vilkama, Kansaneläkelaitos

- lakimies Jukka Harno, Kansaneläkelaitos

- puheenjohtaja Aino Sainio, Terveydenhoitoalan palvelujärjestöt TEPA ry (K)

- toiminnanjohtaja Matti Pöyry, Suomen Hammaslääkäriliitto (K)

- varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Lauri Säynäjoki, Suomen Taksiliitto ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.09.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 15/2006 vp

​​​​