HE 69/2009

laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.05.2009 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 20.05.2009

Käsittely päättynyt 03.11.2009 PeVM 7/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.05.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

03.11.2009

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 7/2009 vp