HE 69/2012

HE 69/2012

eduskunnalle laiksi hedelmöityshoidoista annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.06.2012 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 19.06.2012

Käsittely päättynyt 14.09.2012 LaVM 7/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylilääkäri Anne-Maria Suikkari, Väestöliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.09.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 7/2012 vp