HE 7/2008

laiksi terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.02.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 12.02.2008

Käsittely päättynyt 22.02.2008 StVM 4/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Helena Korpinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.02.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 4/2008 vp