HE 7/2009

HE 7/2009

yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.02.2009 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 26.02.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 13/2009LA 26/2009

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 27.02.2009

Käsittely päättynyt 10.06.2009 SiVM 5/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusministeri Henna Virkkunen, opetusministeriö (K)

- johtaja Anita Lehikoinen, opetusministeriö

- hallitusneuvos Eerikki Nurmi, opetusministeriö

17.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Krista Varantola, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (K)

- pääsihteeri Timo Luopajärvi, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

- tiedeasiainneuvos Jarmo Laine, Suomen Akatemia (K)

18.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Thomas Wilhelmsson, Helsingin yliopisto (K)

- rehtori Lauri Lajunen, Oulun yliopisto (K)

- toiminnanjohtaja Jorma Virkkala, Professoriliitto (K)

- puheenjohtaja Ragna Rönnholm, Tieteentekijöiden liitto (K)

19.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Matti Jakobsson, Vaasan yliopisto (K)

- rehtori Mauri Ylä-Kotola, Lapin yliopisto

- rehtori Maria Hirvi-Ijäs, Kuvataideakatemia (K)

- rehtori Paula Tuovinen, Teatterikorkeakoulu (K)

- hallintojohtaja Seppo Suihko, Sibelius-Akatemia (K)

20.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tuula Teeri,

- projektijohtaja Jari Jokinen, Aalto-korkeakoulusäätiö

- hallintojohtaja Päivi Nerg, Kuopion yliopisto (K)

24.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Keijo Virtanen, Turun yliopisto (K)

- rehtori Jorma Mattinen, Åbo Akademi (K)

- rehtori Krista Varantola, Tampereen yliopisto (K)

- rehtori Perttu Vartiainen, Joensuun yliopisto (K)

- hallintojohtaja Tiina Äijälä, Tampereen teknillinen yliopisto (K)

26.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Erkki Tuunanen, Jyväskylän yliopisto (K)

- rehtori Ilkka Pöyhönen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

- rehtori Marianne Stenius, Svenska handelshögskolan (K)

- rehtori Helena Hyvönen, Taideteollinen korkeakoulu (K)

- rehtori Matti Pursula, Teknillinen korkeakoulu (K)

01.04.2009

Merkitty saapuneeksi

- Luonnos 27.3.2009/valtioneuvoston asetus yliopistoista

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Eero Kasanen, Helsingin kauppakorkeakoulu (K)

- rehtori Tapio Reponen, Turun kauppakorkeakoulu (K)

- vararehtori, prikaatikenraali Vesa Tynkkynen, Maanpuolustuskorkeakoulu (K)

- johtajaylilääkäri Markku Kanerva, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (K)

02.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Olli Luukkainen, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry (K)

- koulutuspoliittinen sihteeri Juuso Leivonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto (K)

- asiantuntija Mikko Heinikoski, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry (K)

03.04.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Marita Aho, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- johtaja Martti Pallari, Suomen Yrittäjät (K)

- johtaja Riikka Heikinheimo, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

- puheenjohtaja Jussi Vauhkonen, Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys ry (K)

14.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Harri Peltoniemi, Yliopistokeskusten yhteistyöfoorumi (K)

- rehtori Veli-Matti Hakanen, Harjoittelukoulujen rehtorit ry HARRE (K)

- johtava rehtori, dosentti Markku Pyysiäinen, Harjoittelukoulujen rehtorit ry HARRE (K)

15.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Jussi Sallinen, Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (K)

16.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen puheenjohtaja Arvo Jäppinen, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (K)

- yhteiskuntatieteiden tohtori, valtio-opin lehtori Petri Koikkalainen, (K)

- professori J.P. Roos, (K)

- lehtori Tuula Hirvonen, Yliopistonlehtorien liitto (K)

- yksikönjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki, Tekniikan Akateemisten liitto TEK ry (K)

17.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvottelupäällikkö Niko Simola, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- neuvottelupäällikkö Arja Vehmas, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- lakimies Riikka Tella, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- johtaja Markku Lemmetty, Akava ry (K)

- puheenjohtaja Kerttu Pellinen, Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry (K)

- työmarkkina-asiamies Kai Kullaa, (K)

21.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Kevät Nousiainen, (K)

- koulutusopoliittinen vastaava Anu Aarnio, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (K)

- pääsihteeri Lauri Sainio, Oulun yliopiston ylioppilaskunta (K)

- högskolepolitisk sekreterare med utrikesärenden Ludvig Forsman, Åbo Akademis Studentkår (K)

22.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- selvitysmies, maaherra Eino Siuruainen, Oulun lääninhallitus (K)

- pääsihteeri Helka Kekäläinen, korkeakoulujen arviointineuvosto (K)

- dekaani Jukka Kekkonen, (K)

- universitetslektor Thomas Wallgren, (K)

23.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tieteellinen johtaja Jorma Lammasniemi, VTT (K)

- tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila, Hollo-insituutti (K)

- puheenjohtaja Johanna Niemi, Helsingin tutkijanaiset (K)

- professori Niklas Bruun, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- akatemiatutkija Martina Reuter, (K)

- professori Teivo Teivainen, (K)

- selvitysmies Jorma Rantanen, (K)

28.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen, Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKEL (K)

- professori Marja Makarow, (K)

- vuorineuvos Kari Neilimo, (K)

- tekniikan tohtori, vanhempi tutkija Marko Kosunen, (K)

29.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta, Aalto-korkeakoulusäätiö (K)

- projektijohtaja Jari Jokinen, Aalto-korkeakoulusäätiö

07.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö

- teollisuusneuvos Paula Nybergh, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitusneuvos Kirsi Äijälä, Valtion työmarkkinalaitos (K)

- Vice President, Technology and Trade Policy Erkki Ormala, Nokia Oyj (K)

- hallintoneuvos, oikeustieteen tohtori Niilo Jääskinen, (K)

- YTT, tutkija Sinikka Torkkola, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

- Elokuvakoulun johtaja, professori Jarmo Lampela,

12.05.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta

19.05.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Osakuntien yhteisvaltuuskunta

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusministeri Henna Virkkunen, opetusministeriö

- johtaja Anita Lehikoinen, opetusministeriö

- hallitusneuvos Eerikki Nurmi, opetusministeriö

26.05.2009

Merkitty saapuneeksi

- OPM:n lisäselvitykset 26.5.2009, 4 asiakirjaa

26.05.2009

Merkitty saapuneeksi

- Oikeustieteellisten tiedekuntien dekaanien kannanotto 26.5.2009

Epävirallinen keskustelu

27.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusministeri Henna Virkkunen, opetusministeriö

- johtaja Anita Lehikoinen, opetusministeriö

- hallitusneuvos Eerikki Nurmi, opetusministeriö

27.05.2009

Epävirallinen keskustelu

28.05.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Taideteollisen korkeakoulun Ylioppilaskunta TOKYO (K)

Epävirallinen keskustelu

29.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

Epävirallinen keskustelu

Pyydetty lausunto:

- PeV

02.06.2009

Merkitty saapuneeksi

- Pöytäkirjanote: Helsingin yliopiston Filosofian laitoksen johtoryhmän kokouksesta 19.5.2009

Merkitty saapuneeksi

- Tieteentekijöiden liiton kommentit 2.6.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

03.06.2009

Epävirallinen keskustelu

04.06.2009

Epävirallinen keskustelu

05.06.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 18/2009 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.06.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

10.06.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- SiVM 5/2009 vp - LA 13/2009 vp, LA 26/2009 vp

Valmistunut:

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 27.02.2009

Käsittely päättynyt 13.05.2009 PeVL 11/2009 vp

Käsittely päättynyt 04.06.2009 PeVL 18/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.03.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Eerikki Nurmi, opetusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Kaarlo Tuori, (K)

13.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintoneuvos, oikeustieteen tohtori Niilo Jääskinen, (K)

- professori Jukka Kekkonen, (K)

- rehtori Thomas Wilhelmsson, Helsingin yliopisto (K)

17.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Niklas Bruun, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori (emeritus) Ilkka Saraviita, (K)

19.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tarmo Miettinen, (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- professori Heikki Halilalta

25.03.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Heikki Halila, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.03.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

01.04.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

03.04.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

Epävirallinen keskustelu

21.04.2009

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

22.04.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

24.04.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

05.05.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

06.05.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- tarkistettu lausuntoluonnos

Keskusteltiin asiasta.

12.05.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- tarkistettu lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

13.05.2009

Yleiskeskustelu

- 12.5.2009 hyväksytty lausunto

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 11/2009 vp

Asian ilmoittaminen

02.06.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

02.06.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Heikki Halila, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Valmistava keskustelu

04.06.2009

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 18/2009 vp