HE 70/2008

riita-asioiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 03.06.2008 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 03.06.2008

Käsittely päättynyt 10.12.2008 LaVM 16/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.06.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.11.2008

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

13.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

18.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Eija Iivonen, Helsingin käräjäoikeus (K)

- käräjätuomari Antti Savela, Oulun käräjäoikeus (K)

- hovioikeudenneuvos Juha Paimela, Helsingin hovioikeus (K)

- puheenjohtaja Tapani Vasama, Suomen tuomariliitto ry (K)

19.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Johtava julkinen oikeusavustaja Liisa Vehmas, Julkiset Oikeusavustajat ry (K)

- asianajaja Tero Puha, Suomen Asianajajaliitto (K)

- oikeuspoliittinen asiamies Mikko Salo, Suomen Lakimiesliitto ry (K)

20.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Erkki Havansi, (K)

- professori Juha Lappalainen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuopion käräjäoikeus

- Itä-Suomen hovioikeus

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin käräjäoikeuden lisäselvitys.

25.11.2008

Merkitty saapuneeksi

- professori Juha Lappalaisen lisälausunto 21.11.2008.

28.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.12.2008

Yleiskeskustelu

10.12.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 16/2008 vp