HE 70/2010

HE 70/2010

vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 62/2010 vp) täydentämisestä

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.06.2010 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 62/2010

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 09.06.2010

Käsittely päättynyt 18.06.2010 VaVM 23/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

Ennakkokäsittely

08.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Elina Selinheimo, valtiovarainministeriö

Asian ilmoittaminen

10.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.06.2010

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

18.06.2010

Valmistunut:

- VaVM 23/2010 vp

Verojaosto

10.06.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

Liikennejaosto

08.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- divisioonajohtaja Antti Jaatinen, VR-Yhtymä Oy (K)

Kunta- ja terveysjaosto

09.06.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

​​​​