HE 70/2013

HE 70/2013

eduskunnalle laiksi alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.06.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 12.06.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 12.06.2013 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 10/2012LA 90/2012

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 12.06.2013

Käsittely päättynyt 05.12.2013 StVM 29/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

12.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.10.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 15/2013 vp

06.11.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

13.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Marianna Vasara, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- lakimies Katri Väänänen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto

20.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Elina Ussa, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto (K)

- yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström, MTV Media Oy (K)

- edunvalvontapäällikkö Johanna Halkola, RadioMedia ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Klaus Kuhanen, Suomen Ulkomainosliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila, Suomen Vanhempainliitto ry (K)

- erityisasiantuntija Reijo Ruokonen, Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (K)

- toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry (K)

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 10/2012 vp, LA 90/2012 vp

27.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erikoissuunnittelija Markku Soikkeli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- akatemiaprofessori Jaakko Kaprio, Helsingin yliopisto (K)

- professori Janne Seppänen, Tampereen yliopisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Jaakko Aspara, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

- Alkoholijuomateollisuus ry

- Mannerheimin Lastensuojeluliitto

- Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

- Suomen Jääkiekkoliitto ry

- Viestinnän Keskusliitto ry

29.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 40/2013 vp

03.12.2013

Merkitty saapuneeksi

- THL:n täydentävä lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.12.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 29/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 13.06.2013

Käsittely päättynyt 28.11.2013 PeVL 40/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

19.06.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

27.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Päivi Tiilikka, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeustieteen tohtori Juha Lavapuro, (K)

Epävirallinen keskustelu

02.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen puheenjohtaja Klaus Kuhanen, Suomen Ulkomainosliitto r.y. (K)

- asianajaja Mikko Eerola, Suomen Ulkomainosliitto r.y.

Epävirallinen keskustelu

26.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.11.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 40/2013 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 13.06.2013

Käsittely päättynyt 11.10.2013 SiVL 15/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

19.06.2013

Epävirallinen keskustelu

06.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Hannu Tolonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- kulttuuriasiainneuvos Immo Parviainen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

13.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Heidi Peltonen, Opetushallitus (K)

- erikoissuunnittelija Markku Soikkeli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- lakimies Merike Helander, Lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

- asiantuntija Kaisu Muuronen, Lastensuojelun Keskusliitto (K)

17.09.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- MTV MEDIA

20.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Teemu Japisson, Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (K)

- viestintäpäällikkö Henna Malmberg, Suomen Jääkiekkoliitto (K)

- johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti (K)

- aluejohtaja Ari Koskinen, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Viestinnän Keskusliitto (K)

- Koululiikuntaliitto KLL ry (K)

- Suomen ASH ry (K)

25.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Elina Ussa, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Alko Oy (K)

- SOSTE - Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

- Suomen Vanhempainliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Viestinnän Keskusliitton täydennys aiempaan lausuntoon

02.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- RadioMedia ry (K)

03.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finland Festivals

04.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.10.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi