HE 71/2010

HE 71/2010

laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.06.2010 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 09.06.2010

Käsittely päättynyt 15.06.2010 VaVM 22/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

08.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö (K)

- osastopäällikkö Antti Suvanto, Suomen Pankki

Asian ilmoittaminen

10.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.06.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

10.06.2010

Valmistava keskustelu

15.06.2010

Valmistunut:

- VaVM 22/2010 vp

​​​​