HE 71/2011

HE 71/2011

eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.10.2011 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 11.10.2011

Käsittely päättynyt 25.10.2011 TaVM 4/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.10.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

19.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Markku Sorvari, valtiovarainministeriö (K)

- johdon sihteeristön päällikkö Erkki Kontkanen, Finanssivalvonta (K)

- ekonomisti Jyrki Haajanen, Suomen Pankki (K)

- johtava lakimies Jari Virta, Finanssialan Keskusliitto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.10.2011

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 25.10.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 4/2011 vp

​​​​