HE 71/2013

HE 71/2013

eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 18 luvun ja kauppakamarilain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.06.2013 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 19.06.2013

Käsittely päättynyt 03.10.2013 TaVM 22/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.06.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

13.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, valtiovarainministeriö (K)

- toimitusjohtaja Antti Lahtinen, Osakesäästäjien Keskusliitto ry (K)

- lainopillinen asiamies Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät

- lakimies Antti Turunen, Keskuskauppakamari (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Ei huomautettavaa:

- TEM:n ilmoitus 10.9.2013

25.09.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Patentti- ja rekisterihallitus (K)

Merkitty saapuneeksi

- OM:n lisäselvitys 19.9.2013 ja Keskuskauppakamarin lisäselvitys 20.9.2013

Valmistava keskustelu

27.09.2013

Merkitty saapuneeksi

- OM:n lisäselvitys 26.9.2013

Jatkettu valmistava keskustelu

03.10.2013

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 3.10.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 22/2013 vp

​​​​