HE 72/2006

HE 72/2006

laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.06.2006 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.06.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 14.06.2006

Käsittely päättynyt 23.11.2006 HaVM 24/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

- perustuslaki

Käsittely

04.10.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 29/2006 vp

05.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

- varapuheenjohtaja, poliisipäällikkö Ossi Lähdesmäki, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto.

10.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääninpoliisijohtaja Mikko Paatero, Länsi-Suomen lääninhallitus (K)

- lääninpoliisijohtaja Kauko Aaltomaa, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

- poliisikomentaja Jukka Riikonen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

12.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- poliisipäällikkö Jaakko Kares, Suomen Nimismiesyhdistys ry (K)

17.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, keskusrikospoliisi (K)

- lääninpoliisijohtaja Pentti Saira, Lapin lääninhallitus (K)

19.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Kari Salmi, sisäasiainministeriö (K)

- maaherra Eino Siuruainen, Oulun lääninhallitus (K)

20.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- Valtakunnansyyttäjänviraston kirjallinen lausunto.

24.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisipäällikkö Pekka Nykänen, Varkauden kihlakunnan poliisilaitos (K)

- poliisipäällikkö Tapio Saarni, Lappeenrannan kihlakunnan poliisilaitos (K)

- poliisipäällikkö Bo-Erik Hanses, Närpiön kihlakunnan poliisilaitos (K)

- kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, Kauhajoen kaupunki (K)

25.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Maiju Tuominen, opetusministeriö (K)

- ylitarkastaja Mika Lehtonen, sisäasiainministeriön arpajais- ja asehallintoyksikkö (K)

- koulutuspäällikkö Petri Alkiora, Poliisiammattikorkeakoulu (K)

- hallintojohtaja Kimmo Lehtimäki, Poliisikoulu (K)

- projektipäällikkö Anssi Virtanen, Poliisin tekniikkakeskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- kilpailuviraston kirjallinen lausunto.

26.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poliisipäällikkö Antero Rytkölä, Ikaalisten kaupunki (K)

- hallituksen jäsen Jouko Laitinen, Finnsecurity ry (K)

- hallituksen jäsen Pekka Partanen, Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Helminen, Asealan Elinkeinonharjoittajat ry (K)

- hallituksen jäsen Kai Haatainen, Kansallinen kivääriyhdistys NRA ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- kauppa- ja teollisuusministeriön ja Suomen Metsästäjäliitto- Finlands Jägarforbund ry:n kirjalliset lausunnot.

Merkitty saapuneeksi

- Kauhajoen kaupunginjohtaja Antti Rantakokon ym. kirje 24.10.2006.

27.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Ilkka Salmi, suojelupoliisi (K)

- hallintopäällikkö Tapani Paavola, liikkuva poliisi (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n kirjalliset lausunnot. Merkitään, ettei Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:llä ollut huomautettavaa.

07.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Kaarlo Tuori, (K)

08.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimuspäällikkö Juhani Pennanen, Kilpailuvirasto

- toimitusjohtaja Anssi Pihkala, Hansel Oy (K)

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

09.11.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.11.2006

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- saamelaiskäräjät (K)

22.11.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

23.11.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 24/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 13.06.2006

Käsittely päättynyt 03.10.2006 PeVL 29/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

21.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Kirsi Neiglick, oikeusministeriö (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

Käsittely

03.10.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 29/2006 vp