HE 72/2010

laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.06.2010 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 09.06.2010

Käsittely päättynyt 22.06.2010 VaVM 24/2010 vp

Käsittelyvaiheet

10.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.06.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

22.06.2010

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 24/2010 vp

Verojaosto

08.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Helena Hynynen, Verohallitus (K)

10.06.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- Veronmaksajain Keskusliitto (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Väestörekisterikeskus (K)

15.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Arto Nieminen, Suomen Journalistiliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Sanomalehtien Liitto (K)

18.06.2010

Valmistava keskustelu

22.06.2010

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.