HE 72/2014

eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 03.06.2014 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 04.06.2014

Käsittely päättynyt 10.06.2014 TaVM 8/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.06.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

05.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Matti Hietanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Taina Eckstein, valtiovarainministeriö

- varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, Finnvera Oyj (K)

- rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät (K)

- Finanssialan Keskusliitto (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

Valmistava keskustelu

10.06.2014

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 10.6.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 8/2014 vp