HE 73/2007

HE 73/2007

Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ministeriö: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.09.2007 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 26.09.2007

Käsittely päättynyt 17.10.2007 TaVM 5/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

02.10.2007

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

16.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Henrik Räihä, kauppa- ja teollisuusministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- hallintojohtaja Asko Harjula, Huoltovarmuuskeskus HVK

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

17.10.2007

Valmistava keskustelu

- Mietintöluonnos

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 5/2007 vp