HE 73/2012

HE 73/2012

eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.09.2012 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 06.09.2012

Käsittely päättynyt 05.10.2012 LaVM 9/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kari Liede, oikeusministeriö (K)

- maakunnanvouti / landskapsfogde Bernt-Johan Jansson, Ahvenanmaan maakunnanvoudinvirasto / Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering (K)

- Valtakunnanvoudinvirasto (K)

26.09.2012

Epävirallinen keskustelu

27.09.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.10.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 9/2012 vp

​​​​