HE 73/2013

eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.06.2013 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 19.06.2013

Käsittely päättynyt 16.10.2013 SiVM 6/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

18.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö (K)

Asian ilmoittaminen

19.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.09.2013

Merkitty saapuneeksi

- Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys ja muistio19.9.2013

25.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto (K)

- johtaja, lakiasiat Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

- projektinjohtaja Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty ry (K)

- johtaja Tuomas Talonpoika, Gramex ry (K)

- lakimies Hanna Nylund, Musiikkituottajat - IFPI Finland ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kopiosto ry

- MTV MEDIA

- Suomen Näyttelijäliitto ry

- Yleisradio Oy

- Teosto r.y.

- Tuotos ry - AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys

- Suomen Muusikkojen Liitto ry

02.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Pekka Sipilä, Suomen Musiikkikustantajat ry (K)

- toiminnanjohtaja Anne Salomaa, Sanasto ry (K)

- toiminnanjohtaja Elina Mäntylä, Suomen Näyttelijäliitto ry (K)

09.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK

16.10.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi