HE 74/2003

laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.09.2003 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 24.09.2003

Käsittely päättynyt 27.11.2003 StVM 23/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

25.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

22.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Anne-Marie Brisson, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Viveca Arrhenius, sosiaali- ja terveysministeriö

- suunnittelupäällikkö Olli Valpola, Kansaneläkelaitos

- sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula, Suomen Kuntaliitto (K)

- osastopäällikkö Taina Tuomi, Kunta-alan ammattiliitto KTV (K)

- elinkeinopoliittinen asiamies Maritta Iso-Aho, Palvelutyönantajat ry (K)

- johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät (K)

Jatkettu I käsittely

06.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Kotitaloustyönantajain liiton ja Suomen Naisyhdistyksen yht. esitys sekä VM:n lisäselvitys

- hallitussihteeri Anne-Marie Brisson, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Viveca Arrhenius, sosiaali- ja terveysministeriö

- tutkimusprofessori Marja Vaarama, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes (K)

- erikoistutkija Liisa Vuorio, Kilpailuvirasto (K)

- avustusvalmistelija Hilppa Tervonen, Raha-automaattiyhdistys (K)

- toiminnanjohtaja Riitta Särkelä, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (K)

- ammattiasiainsihteeri Kirsi Markkanen, Tehy (K)

- toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, Vanhustyön keskusliitto (K)

07.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Marja Merovuo, Kotkan kaupunki (K)

- kehityspäällikkö Pirjo Vainio, Lahden kaupunki (K)

- sosiaalijohtaja Matti Järvinen, Ulvilan kaupunki (K)

- toiminnanjohtaja Marja-Liisa Kunnas, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (K)

- hallintotieteiden lisensiaatti Jukka Palokangas, (K)

12.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Anne-Marie Brisson, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Viveca Arrhenius, sosiaali- ja terveysministeriö

13.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Anne-Marie Brisson, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Viveca Arrhenius, sosiaali- ja terveysministeriö

19.11.2003

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

21.11.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

25.11.2003

Yksityiskohtainen käsittely

27.11.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 23/2003 vp