HE 74/2007

HE 74/2007

laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2007 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 24.09.2007

Käsittely päättynyt 27.09.2007 StVM 5/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

20.09.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- apulaisjohtaja Tauno Jouhtimäki, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

- toiminnanjohtaja Raimo Kivineva, Maatalouslomittajat ry (K)

- työmarkkinalakimies Henrika Nybondas-Kangas, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

21.09.2007

Epävirallinen keskustelu

Asian ilmoittaminen

25.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

27.09.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 5/2007 vp

​​​​