HE 74/2008

HE 74/2008

laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.06.2008 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 11.06.2008

Käsittely päättynyt 03.10.2008 VaVM 12/2008 vp

Käsittelyvaiheet

12.06.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.06.2008

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

03.10.2008

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 12/2008 vp

Verojaosto

10.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgren, valtiovarainministeriö (K)

- ylitarkastaja Ilkka Niskanen, Verohallitus

11.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Marjaana Helminen, Helsingin yliopisto (K)

- professori Seppo Penttilä, Tampereen yliopisto (K)

12.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- verolakimies, VT Jouko Jormalainen, Finanssialan Keskusliitto (K)

- hallituksen puheenjohtaja Outi Ukkola, Suomen Veroasiantuntijat ry (K)

- veroasiantuntija Leena Romppainen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto (K)

- Keskuskauppakamari (K)

23.09.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgren, valtiovarainministeriö

25.09.2008

Valmistava keskustelu

26.09.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

30.09.2008

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​