HE 74/2011

eduskunnalle yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi ja laiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.10.2011 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 13.10.2011

Käsittely päättynyt 23.11.2011 StVM 14/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Inka Hassinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- osastopäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

- johtaja Pertti Männistö, Keva

- eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

18.11.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

- Työeläkevakuuttajat TELA ry

22.11.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.11.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 14/2011 vp