HE 74/2014

eduskunnalle laiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 03.06.2014 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 04.06.2014

Käsittely päättynyt 10.06.2014 TaVM 10/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.06.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

06.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Petri Lehto, työ- ja elinkeinoministeriö

- neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- liiketoiminta-alueen johtaja Petri Kalliokoski, Teknologian tutkimuskeskus VTT

- ylijohtaja Timo Hirvi, Mittatekniikan keskus (K)

- johtaja Juha Karjalainen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (K)

- toiminnanjohtaja Jari Lehto, Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry (K)

- johtava tutkija Iiro Auterinen, Teknologian tutkimuskeskus VTT

- asiamies Jarmo Lehtonen, Palkansaajajärjestö Pardia ry

- asiantuntija Vesa Vuorenkoski, Akava ry (K)

- tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- varatoimitusjohtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät

- johtaja Ilkka Niemelä, Teknologiateollisuus ry

- talousjohtaja Minna Sutela, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (K)

- lakimies Riikka Sund, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Valmistava keskustelu

10.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n vastine 9.6.2014

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 10.6.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 10/2014 vp