HE 75/2003

HE 75/2003

90. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.09.2003 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 24.09.2003

Käsittely päättynyt 17.10.2003 TyVM 3/2003 vp

Käsittelyvaiheet

24.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

03.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Liisa Saastamoinen, työministeriö (K)

- lääkintöneuvos Asko Aalto, sosiaali-ja terveysministeriö (K)

- työympäristösihteeri Raili Perimäki-Dietrich, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- asiamies Tapio Kuikko, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT (K)

- sosiaalipoliittinen asiamies Vesa Rantahalvari, Palvelutyönantajat ry

I käsittely

08.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Tapani Miettinen, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

09.10.2003

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Jatkettu I käsittely

14.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Pertti Siiki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

17.10.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 3/2003 vp

​​​​