HE 75/2004

HE 75/2004

laiksi radiolain muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.05.2004 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 04.05.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 05.05.2004

Käsittely päättynyt 08.12.2004 LiVM 26/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

01.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Riku Ahola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

02.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- päällikkö Martti Soramäki, Yleisradio (K)

- lakimies Sanna Tuominen, Digita Oy

- toimitusjohtaja Timo Savola, Suomen Radioiden Liitto SRL (K)

- johtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

- diplomi-insinööri Kalevi Teräsvuo, (K)

03.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakijohtaja Jukka Rahikkala, Finnet-liitto ry

- director Jouni Kämäräinen, Nokia Oyj

- kehitysjohtaja Tapio Haapanen, TeliaSonera Oyj (K)

Merkitty saapuneeksi

Merkitty saapuneeksi

07.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Riku Ahola, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva lakimies Pertti Suortti, Viestintävirasto

08.12.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.05.2004

Käsittely päättynyt 25.11.2004 PeVL 44/2004 vp

Käsittelyvaiheet

05.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

26.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Riku Ahola, liikenne- ja viestintäministeriö

- lainsäädäntösihteeri Laura Nordenstreng, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Jatkettu I käsittely

25.11.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 44/2004 vp

​​​​