HE 75/2011

HE 75/2011

eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.10.2011 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 12.10.2011 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 13.10.2011

Käsittely päättynyt 29.11.2011 StVM 16/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.11.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 6/2011 vp

18.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Virpi Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lääkintöneuvos Kristiina Mukala, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Pirkko Sihvonen, Kansaneläkelaitos (K)

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- asiantuntijalääkäri Kari Haring, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

24.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät (K)

- kuntoutusjohtaja Tiina Johansson, Mielenterveyden keskusliitto ry (K)

- työterveyshuollon ylilääkäri Pirjo Anttila, Kesko Oyj (K)

- henkilöstön kehittämispäällikkö Mia Ilkka-Moll, Osuuskauppa Suur-Savo (K)

Merkitty saapuneeksi

- Kansaneläkelaitoksen asiantuntijan lisäselvitys

25.11.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.11.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 16/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 13.10.2011

Käsittely päättynyt 08.11.2011 TyVL 6/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

19.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Virpi Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lääkintöneuvos Kristiina Mukala, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Pirkko Sihvonen, Kansaneläkelaitos (K)

- yritysturvallisuustoimiston päällikkö Jyrki Hollmén, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- asiantuntijalääkäri Kari Haring, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry (K)

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

28.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työterveyshuollon ylilääkäri Pirjo Anttila, Kesko Oyj (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

08.11.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 6/2011 vp

​​​​