HE 75/2013

eduskunnalle laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.09.2013 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 04.09.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 04.09.2013 talousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 04.09.2013 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 05.09.2013

Käsittely päättynyt 29.11.2013 MmVM 13/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Juha Ojala, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Matti Mäkelä, maa- ja metsätalousministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Maarit Loiskekoski, ympäristöministeriö (K)

- strateginen johtaja Sixten Sunabacka, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- asiantuntija Anssi Kainulainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- metsäjohtaja Tomi Salo, Metsäteollisuus ry (K)

- metsäasiantuntija Ville Manner, Koneyrittäjien liitto ry (K)

- johtaja Ari Eini, Suomen metsäkeskus (K)

- suojeluasiantuntija Risto Mustonen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Kirjaus

12.09.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Käsittely

08.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Eljas Pohtila, (K)

- metsäasiantuntija Panu Kunttu, WWF Suomi (K)

- kehittämispäällikkö Stefan Borgman, Metsänhoitoyhdistys Eteläinen metsäreviiri (K)

- hallituksen jäsen Lasse Vertanen, Puu- ja erityisalojen liitto (K)

Kirjaus

08.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finanssialan Keskusliitto ry (K)

- Suomen Sahat ry (K)

- Sahayrittäjät ry (K)

Käsittely

09.10.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

17.10.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 25/2013 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Kari Kuusniemi, Päijänteen metsänhoitoyhdistys (K)

- metsätalouden suunnittelupäällikkö Lauri Karvonen, Metsähallitus (K)

- tutkimusjohtaja Taneli Kolström, Metsäntutkimuslaitos (K)

- metsänhoito ja bioenergia -yksikön johtaja, MH Olli Äijälä, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

- metsäekonomisti Matleena Kniivilä, Pellervon taloustutkimus PTT (K)

- neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho, Meto - Metsäalan Asiantuntijat ry (K)

- toiminnanjohtaja Juha Rautakoski, Metsänomistajien liitto, Pohjois-Suomi (K)

Kirjaus

17.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maaseutuvirasto MAVI (K)

- Suomen ympäristökeskus (SYKE) (K)

- Suomen riistakeskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitykset.

Käsittely

24.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Juha Ojala, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen, maa- ja metsätalousministeriö

- ylitarkastaja Matti Mäkelä, maa- ja metsätalousministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Metsäntutkimuslaitoksen lisäselvitys.

25.10.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

06.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 28/2013 vp

Kirjaus

06.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- saamelaiskäräjät (K)

Käsittely

08.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisä/korjausselvitys.

Jatkettu valmistava keskustelu

20.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- Metsäntutkimuslaitoksen lisäselvitys.

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

26.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 20.11.

27.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 36/2013 vp

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

28.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Juha Ojala, maa- ja metsätalousministeriö

- ylitarkastaja Matti Mäkelä, maa- ja metsätalousministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen, maa- ja metsätalousministeriö

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

29.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 13/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.09.2013

Käsittely päättynyt 26.11.2013 PeVL 36/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.09.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

23.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Juha Ojala, maa- ja metsätalousministeriö

- hallitusneuvos Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Matti Mäkelä, maa- ja metsätalousministeriö

- professori Anne Kumpula, (K)

- oikeustieteen tohtori Juha Lavapuro, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Epävirallinen keskustelu

21.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.11.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 36/2013 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 05.09.2013

Käsittely päättynyt 09.10.2013 TaVL 25/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.09.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

24.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Juha Ojala, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen, maa- ja metsätalousministeriö

- ylitarkastaja Matti Mäkelä, maa- ja metsätalousministeriö

- neuvotteleva virkamies Reima Sutinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- metsäjohtaja Tomi Salo, Metsäteollisuus ry (K)

- toimialapäällikkö Tage Fredriksson, Bioenergia ry (K)

- toimitusjohtaja Kai Merivuori, Suomen Sahat ry (K)

- metsäjohtaja Juha Hakkarainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- metsäjohtaja Anna Rakemaa, Suomen metsäkeskus (K)

- johtaja Olli Äijälä, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pellervon taloustutkimus PTT (K)

- Finanssialan Keskusliitto (K)

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Valmistava keskustelu

25.09.2013

Pyydetty kirjallinen lausunto:

02.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Innofor Finland Oy (K)

- professori Timo Pukkala, Itä-Suomen yliopisto (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

09.10.2013

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 9.10.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 25/2013 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 04.09.2013

Käsittely päättynyt 25.10.2013 YmVL 28/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Käsittely

26.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Juha Ojala, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Matti Mäkelä, maa- ja metsätalousministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen, maa- ja metsätalousministeriö

- neuvotteleva virkamies Maarit Loiskekoski, ympäristöministeriö (K)

- aluejohtaja Jari Varjo, Metsäntutkimuslaitos (K)

- johtaja Petri Ahlroth, Suomen ympäristökeskus (K)

- johtaja Lauri Saaristo, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

- suojeluasiantuntija Risto Mustonen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- metsäasiantuntija Panu Kunttu, WWF Suomi (K)

27.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- metsäasiantuntija Anu Islander, Metsäteollisuus ry (K)

- varapuheenjohtaja, emeritusprofessori Erkki Lähde, Ekometsätalouden Liitto (K)

- metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

02.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

15.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erikoissuunnittelija Marko Svensberg, Suomen riistakeskus (K)

- vanhempi tutkija Pekka Punttila, Suomen ympäristökeskus (K)

- toiminnanjohtaja Jukka Aula, Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi ry (K)

16.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- asetusluonnos.

18.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.10.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 28/2013 vp