HE 75/2014

HE 75/2014

eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 03.06.2014 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 04.06.2014

Käsittely päättynyt 10.06.2014 TaVM 11/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Johanna Juvonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö (K)

- lakimies Elina Hautakangas, Energiavirasto (K)

- johtaja Jussi Jyrinsalo, Fingrid Oyj (K)

- asiantuntija Susanna Eskola, Gasum Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Energiateollisuus ry (K)

Valmistava keskustelu

10.06.2014

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 10.6.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 11/2014 vp