HE 76/2006

HE 76/2006

laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.06.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.06.2006 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 13.06.2006

Käsittely päättynyt 08.11.2006 StVM 29/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.06.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Juhani Turunen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö

- pankinjohtaja Matti Louekoski,

08.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Timo Laakso, Vakuutusvalvontavirasto

- ylijohtaja Hely Salomaa, Vakuutusvalvontavirasto (K)

- päälakimies Markku Sorvari, Vakuutusvalvontavirasto

12.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssineuvos Urpo Hautala, valtiovarainministeriö (K)

- tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, Kilpailuvirasto (K)

- toimitusjohtaja Jukka Rantala, Eläketurvakeskus

- johtaja Matti Leppälä, Työeläkevakuuttajat TELA ry

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- johtaja Risto Suominen, Suomen Yrittäjät (K)

- lakimies Juri Aaltonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

15.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtaja Markku Lemmetty, Akava ry (K)

- lakimies Eija Korpi, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

- aktuaari Kimmo Karppinen, Merimieseläkekassa

- toimitusjohtaja Esko Kivisaari, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Folke Bergström, Eläkesäätiöyhdistys (K)

21.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- aktuaarijohtaja Pasi Mustonen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

- toimitusjohtaja Kari Puro, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

- johtaja Åsa Ceder, Alandia-Bolagen / Alandia-yhtiöt

- johtaja Olli Kytö, Alandia-bolagen / Alandia-yhtiöt (K)

- aktuaari Mikko Karpoja, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia (K)

- lakiasiainjohtaja Jaakko Gummerus, Tapiola-ryhmä (K)

- päälakimies Tuula Kallio, Etera (K)

- johtaja Nils-Erik Felixsson, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

24.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- Yksityismetsätalouden eläkekassa Verso, Suomen Yrittäjät

26.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö

- apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Erkki Rajaniemi, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Juhani Turunen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

08.11.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 29/2006 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 14.06.2006

Käsittely päättynyt 25.10.2006 TaVL 32/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.09.2006

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 77/2006 vp, HE 78/2006 vp, HE 79/2006 vp

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

27.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö

- selvityshenkilö Matti Louekoski,

- toimitusjohtaja Kari Puro,

05.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Hely Salomaa, Vakuutusvalvontavirasto (K)

- toimitusjohtaja Jukka Rantala, Eläketurvakeskus

- johtaja Matti Leppälä, Työeläkevakuuttajat TELA ry

- toimitusjohtaja Jouko Bergius, Eläkesäätiöyhdistys - ESY (K)

- lakimies Eija Korpi, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

- talous- ja sijoituspäällikkö Henrik Lilius, Merimieseläkekassa

- johtaja Jaakko Gummerus, Tapiola-ryhmä (K)

- verkställande direktör Åsa Ceder, Försäkrings AB Pensions-Alandia (K)

- bolagsjurist Olli Kytö, Försäkrings AB Pensions-Alandia

- toimitusjohtaja Esko Kivisaari, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry (K)

13.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- johtaja Risto Suominen, Suomen Yrittäjät (K)

- sosiaalipoliittinen asiantuntija Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- lakimies Juri Aaltonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- johtaja Markku Lemmetty, Akava ry (K)

17.10.2006

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- Yksityismetsätalouden eläkekassa Verson kirjallinen lausunto.

24.10.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

25.10.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

- Täydennetty lausuntoluonnos 25.10.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 32/2006 vp

​​​​