HE 76/2008

laiksi tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.06.2008 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 11.06.2008

Käsittely päättynyt 26.09.2008 SiVM 3/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.06.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö

11.09.2008

Asia poistettu esityslistalta.

16.09.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

19.09.2008

Valmistava keskustelu

26.09.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut: