HE 76/2009

HE 76/2009

kidutusta koskeviksi rikoslain säännöksiksi sekä laiksi pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 03.06.2009 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 04.06.2009

Käsittely päättynyt 10.11.2009 LaVM 15/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.06.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

29.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä, ulkoasiainministeriö (K)

01.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Kimmo Nuotio, (K)

06.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylikomisario Ari-Pekka Calin, sisäasiainministeriö (K)

- käräjätuomari Esa Vuorenalho, Helsingin käräjäoikeus (K)

- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- rikostarkastaja Markus Välimäki, keskusrikospoliisi (K)

07.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori (emeritus) Eero Backman, (K)

14.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeudellinen neuvonantaja Jani Leino, Suomen Punainen Risti (K)

- ma. oikeussihteeri Anu Juho, Suomen tuomariliitto ry (K)

16.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen, Amnesty International Suomen osasto ry (K)

- professori (emeritus) Pekka Koskinen, (K)

20.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

22.10.2009

Valmistava keskustelu

10.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 15/2009 vp

​​​​