HE 76/2010

HE 76/2010

laiksi työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.06.2010 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 09.06.2010

Käsittely päättynyt 17.09.2010 TyVM 5/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Hanna-Mari Pekuri, sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto (K)

- johtaja Leena Tikkanen, Mittatekniikan keskus, akkreditointiyksikkö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.09.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 5/2010 vp