HE 76/2011

HE 76/2011

eduskunnalle laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Puolustusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.10.2011 puolustusvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 18.10.2011 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 19.10.2011

Käsittely päättynyt 08.12.2011 PuVM 3/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

20.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupallinen neuvos Arto Koski, puolustusministeriö (K)

- asiantuntija Tommi Nordberg, puolustusministeriö

09.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Kyllikki Silvennoinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- budjettisihteeri Hannu Koivurinta, valtiovarainministeriö

10.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Valtteri Nieminen, valtioneuvoston kanslia (K)

- hankintapäällikkö Maarit Nikkola, rajavartiolaitoksen esikunta, kaupallinen yksikkö (K)

15.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupallinen johtaja Mikael Vuorinen, pääesikunta (K)

- hallintojohtaja Asko Harjula, Huoltovarmuuskeskus (K)

- pääsihteeri Tuija Karanko, Suomen Puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys ry (PIA ry) (K)

- johtaja Seppo Marin, Patria Oyj (K)

16.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatuomari Mika Pohjonen, asianajotoimisto Hannes Snellman Oy (K)

17.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Jukka Lehtonen, elinkeinoelämän keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Pertti Huusko, Insta DefSec Oy (K)

- Liiketoimintajohtaja Timo Hammar, Insta DefSec Oy (K)

- ylituomari Kimmo Mikkola, markkinaoikeus (K)

- ylitarkastaja Lotta Lampela, suojelupoliisi (K)

- lakimies, VT Liisa Lehtomäki, Hansel Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

23.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupallinen neuvos Arto Koski, puolustusministeriö (K)

- asiantuntija Tommi Nordberg, puolustusministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

30.11.2011

Valmistava keskustelu

02.12.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 21/2011 vp

08.12.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

08.12.2011

Valmistunut:

- PuVM 3/2011 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 19.10.2011

Käsittely päättynyt 01.12.2011 PeVL 21/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

21.10.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

15.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen, puolustusministeriö

- asiantuntija Tommi Nordberg, puolustusministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Kyllikki Silvennoinen, työ- ja elinkeinoministeriö

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Outi Suviranta, (K)

Epävirallinen keskustelu

01.12.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 21/2011 vp

​​​​