HE 76/2012

HE 76/2012

eduskunnalle verotusta koskevaa ennakkopäätösvalitusta, verotusmenettelyä ja muutoksenhakua verotuksessa koskeviksi säännöksiksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.09.2012 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.09.2012 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 06.09.2012

Käsittely päättynyt 23.11.2012 VaVM 29/2012 vp

Käsittelyvaiheet

07.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.09.2012

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

16.11.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 30/2012 vp

16.11.2012

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

23.11.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 29/2012 vp

Verojaosto

11.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Timo Annala, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Elena Vigren, Verohallinto

- veroyliasiamies Timo Räbinä, Verohallinto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

14.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja, HTM Alpo Salonen, HTM-tilintarkastajat ry (K)

- kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, Kirkkohallitus (K)

- OTK Vesa-Pekka Nuotio, KPMG Oy edustaen KHT-yhdistys ry (K)

- veroasiantuntija Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

- Kansaneläkelaitos (K)

- Keskuskauppakamari (K)

- Suomen Taloushallintoliitto ry (K)

- Veronmaksajain Keskusliitto (K)

18.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus (K)

- hallintoneuvos Esa Aalto, korkein hallinto-oikeus

- hallinto-oikeustuomari Tero Leskinen, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- ylituomari Heikki Jukarainen, Hämeenlinnan hallinto-oikeus (K)

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- veroasiantuntija, VT Mika Jokinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

25.09.2012

Päätetty jatkokäsittelystä.

26.09.2012

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Yrittäjät ry:n lisäselvitys.

17.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- Suomen Veroasiantuntijat ry (K)

24.10.2012

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys.

26.10.2012

Valmistava keskustelu

20.11.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

21.11.2012

Yleiskeskustelu

- esitellään korjattu mietintöluonnos

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.09.2012

Käsittely päättynyt 15.11.2012 PeVL 30/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.09.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

21.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Timo Annala, valtiovarainministeriö

- korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori, (K)

- hallintoneuvos Esa Aalto, korkein hallinto-oikeus

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Heikki Kulla, (K)

27.09.2012

Epävirallinen keskustelu

02.10.2012

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys

15.11.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 30/2012 vp

​​​​