HE 76/2013

HE 76/2013

eduskunnalle laeiksi kiinteistöverolain, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.09.2013 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn yhdistettyHE 102/2013

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 05.09.2013

Käsittely päättynyt 18.10.2013 VaVM 18/2013 vp

Käsittelyvaiheet

06.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.09.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

18.10.2013

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

18.10.2013

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 102/2013 vp

Valmistunut:

- VaVM 18/2013 vp

Verojaosto

11.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- johtava asiantuntija Helena Hynynen, Verohallinto

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

- erikoistutkija Teemu Lyytikäinen, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

13.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Asiantuntija Heidi Lettojärvi, Energiateollisuus ry (K)

- lakimies Johanna Aho, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

- pääekonomisti Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

- puheenjohtaja Jari Suominen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry (K)

- järjestöpäällikkö Juha Saarimäki, Suomen Omakotiliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin kaupunki (K)

- Vantaan kaupunki (K)

- Espoon kaupunki (K)

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Veronmaksajain Keskusliitto (K)

Ei huomautettavaa:

- EK ry, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät ry

24.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

27.09.2013

Valmistava keskustelu

18.10.2013

Esitelty mietintöluonnos

​​​​