HE 76/2014

eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 03.06.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 03.06.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 04.06.2014

Käsittely päättynyt 12.11.2014 StVM 20/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

05.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Helena Korpinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus (K)

- ylitarkastaja Pertti Metiäinen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) (K)

- erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto (K)

06.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Hannele Rämö, Asumisterveysliitto AsTe ry (K)

- rehtori Heidi Husari, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO (K)

06.06.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry (K)

- Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

22.10.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 30/2014 vp

24.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

04.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

12.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

12.11.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 20/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 04.06.2014

Käsittely päättynyt 21.10.2014 PeVL 30/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

05.06.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Helena Korpinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö (K)

- professori Eija Mäkinen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

09.10.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

14.10.2014

Valmistava keskustelu

17.10.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

21.10.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 30/2014 vp