HE 77/2004

HE 77/2004

laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.05.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.05.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 05.05.2004

Käsittely päättynyt 09.06.2004 StVM 13/2004 vp

Käsittelyvaiheet

I käsittely

06.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Jouko Isolauri, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Rolf Eriksson, Suomen Kuntaliitto

- hallintoylilääkäri Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Suomen Kuntaliitto (K)

Asian ilmoittaminen

06.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

07.05.2004

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

11.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- toimialapäällikkö Ismo Partanen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- erityisasiantuntija Janne Aer, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Hannele Savioja, sisäasiainministeriö

- sosiaalineuvos Kirsti Riihelä, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

- asiantuntijalääkäri Tiina Telakivi, Kansaneläkelaitos

- vt. ylijohtaja Juha Teperi, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- pääsihteeri Ritva Halila, Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (K)

- neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

- toiminnanjohtaja Matti Pöyry, Suomen Hammaslääkäriliitto (K)

- varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, Suomen Hammaslääkäriliitto

- varatoiminnanjohtaja Santero Kujala, Suomen Lääkäriliitto

- ammattiasiainsihteeri Raija Moilanen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

- puheenjohtaja Katriina Laaksonen, Suomen sairaanhoitajaliitto ry (K)

- koulutuspoliittinen asiamies Tuula Pitkänen, Tehy ry (K)

12.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kirjallinen lausunto

- neuvotteleva virkamies Jouko Isolauri, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtajaylilääkäri Jaakko Karvonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

- johtaja Rauno Ihalainen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

- apulaisjohtaja Markku Auvinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (K)

- toimitusjohtaja Matti Toivola, Helsingin terveyskeskus (K)

- perusturvajohtaja Juha Metso, Espoon kaupunki

- johtava ylilääkäri Anne Kajander, Kouvolan-Valkealan kansanterveystyön kuntayhtymä

- johtava lääkäri Niilo Keränen, Taivalkosken kunta (K)

13.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Suomen Mielenterveysseuran kirjallinen lausunto

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- apulaisjohtaja Tarja Holi, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (K)

- pääsihteeri Sinikka Turunen, Suomen Kuluttajaliitto ry (K)

- sosiaali- ja terveyspoliittinen sihteeri Riitta Koivuneva, Suomen Diabetesliitto (K)

- lakimies Merja Karinen, Mielenterveyden Keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Kaarina Laine-Häikiö, Suomen Reumaliitto ry (K)

- ylilääkäri Hannu Vanhanen, Suomen Sydänliitto ry

- puheenjohtaja Aino Sainio, Terveydenhoitoalan palvelujärjestöt TEPA ry (K)

- hallituksen jäsen Vesa Ekroos, Terveydenhoitoalan Palvelujärjestöt TEPA ry

- johtaja Kimmo Alaniska, Mawell Oy (K)

14.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Päivi Kaartamo, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylilääkäri Antti Holopainen, Järvenpään sosiaalisairaala (K)

- hallituksen jäsen Seija Anttila, Suomen Potilasasiamiehet ry

- hallituksen jäsen Marja Nieminen, Suomen Potilasasiamiehet ry

18.05.2004

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Lahden kaupunki, Lappeenrannan kaupunki

26.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio, (K)

- neuvotteleva virkamies Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö

26.05.2004

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Lääkäriliiton,SuPerin ja Ortonin lausunnot

27.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Jussi Huttunen,

- neuvotteleva virkamies Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö

28.05.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Lappeenrannan kaupungin lausunto

01.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jouko Isolauri, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

02.06.2004

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön muistio

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

04.06.2004

Merkitty saapuneeksi

- STM:n lisälausunto, Suomen Kuntaliiton lausunto

08.06.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

09.06.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 13/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 06.05.2004

Käsittely päättynyt 28.05.2004 PeVL 20/2004 vp

Käsittelyvaiheet

06.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

19.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- erityisasiantuntija Janne Aer, oikeusministeriö (K)

- professori Aimo Ryynänen, (K)

- professori Martin Scheinin, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Jatkettu I käsittely

28.05.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 20/2004 vp

​​​​