HE 77/2009

HE 77/2009

laiksi ulkomaalaislain 153 ja 158 a §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 03.06.2009 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 04.06.2009

Käsittely päättynyt 27.04.2010 HaVM 4/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.06.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Wivi-Ann Wagello-Sjölund, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Martti Ant-Wuorinen, sisäasiainministeriö, rajavartio-osasto (K)

- ylitarkastaja Johanna Kari, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Joni Länsivuori, Maahanmuuttovirasto (K)

- komisario Kaj Wahlman, Helsingin poliisilaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ulkoasiainministeriö (K)

- oikeusministeriö (K)

01.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava lakimies Marjaana Laine, Pakolaisneuvonta ry

09.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallinto-oikeustuomari Juha Rautiainen, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- professori Juha Raitio, (K)

17.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vastine

- ylitarkastaja Wivi-Ann Wagello-Sjölund, sisäasiainministeriö (K)

04.03.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ylitarkastaja Wivi-Ann Wagello-Sjölund, sisäasiainministeriö (K)

10.03.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

19.03.2010

Valmistava keskustelu

27.04.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 4/2010 vp

​​​​