HE 77/2010

HE 77/2010

laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.06.2010 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 16.06.2010

Käsittely päättynyt 14.10.2010 PeVM 4/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.06.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

24.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- vicetalman/varapuhemies Gunnar Jansson, Ålands lagting / Ahvenanmaan maakuntapäivät

- valiokuntaneuvos Peter Saramo, eduskunnan kanslia (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.10.2010

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 4/2010 vp

​​​​