HE 77/2012

eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.09.2012 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.09.2012 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 47/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 05.09.2012

Käsittely päättynyt 07.11.2012 StVM 19/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

09.10.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 15/2012 vp

18.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maritta Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuuspäällikkö Pirjo Raute, Kansaneläkelaitos

- lakimies Carita Wuorenjuuri, Eläketurvakeskus

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- ekonomisti Ilkka Kaukoranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

23.10.2012

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 47/2011 vp

Merkitty saapuneeksi lausunto

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

Valmistava keskustelu

07.11.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 19/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 06.09.2012

Käsittely päättynyt 04.10.2012 TyVL 15/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maritta Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

18.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaalipoliittinen asiantuntija Katja Veirto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- asiantuntija, OTK Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry

- talous- ja järjestösihteeri Antti Vuorio, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

21.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Päivi Haavisto-Vuori, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- etuuspäällikkö Pirjo Raute, Kansaneläkelaitos

- johtaja Anneli Leppänen, Työterveyslaitos, työyhteisöt ja -organisaatiot osaamiskeskus (K)

- lakimies Carita Wuorenjuuri, Eläketurvakeskus

25.09.2012

Merkitty saapuneeksi

- Eläketurvakeskuksen lisäselvitys.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.10.2012

Merkitty saapuneeksi

- Eläketurvakeskuksen lisäselvitys

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 15/2012 vp