HE 77/2014

HE 77/2014

eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 03.06.2014 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 03.06.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 03.06.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 03.06.2014

Käsittely päättynyt 14.11.2014 YmVM 13/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.09.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

25.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, ympäristöministeriö (K)

- hallitusneuvos Satu Sundberg, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Eriika Melkas, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Petri Ahlroth, Suomen ympäristökeskus (K)

- johtava metsälainsäädännön asiantuntija Janne Uitamo, Suomen Metsäkeskus (K)

- metsäasiantuntija Inka Musta, Metsäteollisuus ry (K)

- lakimies Tommi Siivonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- saamelaiskäräjät (K)

- Metsähallitus (K)

- Lapin liitto (K)

- Kainuun liitto (K)

- Pohjois-Pohjanmaan liitto (K)

- Suomen Metsästäjäliitto ry (K)

- Vapo Oy (K)

26.09.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 25/2014 vp.

07.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen riistakeskus (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 36/2014 vp.

15.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

Merkitty saapuneeksi

- Pro Real Life / Markku Sahlstedtin 18.9.2014 päivätty kirjelmä.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

07.11.2014

Valmistava keskustelu

07.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, ympäristöministeriö (K)

14.11.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 13/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 04.06.2014

Käsittely päättynyt 25.09.2014 PeVL 25/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

05.06.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

12.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Satu Sundberg, ympäristöministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

Ei huomautettavaa:

- oikeusministeriöllä ei huomautettavaa

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Tuomas Ojanen, (K)

23.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Anne Kumpula, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.09.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 25/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 04.06.2014

Käsittely päättynyt 03.10.2014 MmVL 36/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Satu Sundberg, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Eriika Melkas, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lakimies Johanna Korpi, Metsähallitus (K)

- metsäjohtaja Anna Rakemaa, Suomen metsäkeskus (K)

- lakimies Tommi Siivonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Kirjaus

10.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

- Kalatalouden Keskusliitto (K)

- Metsäntutkimuslaitos (K)

- Suomen ympäristökeskus (SYKE) (K)

Käsittely

16.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- metsäasiantuntija Inka Musta, Metsäteollisuus ry (K)

Kirjaus

16.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Metsästäjäliitto (K)

- Himangan Pohjanpään osakaskunta (K)

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitykset.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Käsittely

30.09.2014

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

01.10.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

02.10.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 1.10.

03.10.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 36/2014 vp

​​​​