HE 78/2008

laeiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.06.2008 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 11.06.2008

Käsittely päättynyt 16.10.2008 LiVM 12/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.06.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Pertti Normia, sisäasiainministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Tuomas Aarnio, ympäristöministeriö (K)

23.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Anna Myllylä, Tiehallinto (K)

- tiemestari Jarmo Puharinen, Tiehallinto

- yksikön päällikkö, siirtopäällikkö Pekka Holopainen, Helsingin kaupunki (K)

- kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila, Helsingin kaupunki (K)

- ympäristölakimies Leena Eränkö, Suomen Kuntaliitto (K)

- järjestöpäällikkö Juha Saarimäki, Suomen Omakotiliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Daniel Scheerin kirje, sihteeristön kirjeenvaihto ja Aarno Koiviston kirje Kaj Laineelle

30.09.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Päälakimies Anu Kärkkäinen, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

08.10.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

09.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.10.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 12/2008 vp