HE 78/2012

HE 78/2012

eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.09.2012 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 11.09.2012 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 11.09.2012 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 58/2011LA 59/2011TPA 7/2011

Talousvaliokunta

Saapunut: 12.09.2012

Käsittely päättynyt 12.12.2012 TaVM 15/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.09.2012

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 58/2011 vp, LA 59/2011 vp, TPA 7/2011 vp

14.11.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 28/2012 vp

20.11.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Katakombista elämään kansanliike ry (K)

28.11.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 12/2012 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

- tutkimusjohtaja Kati Rantala, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (K)

- lakimies Paula Hannula, Kuluttajavirasto (K)

- hallituksen jäsen Jari Hytönen, Suomen Pienlainayhdistys ry (K)

- pikaluottotyöryhmän jäsen, asianajaja Manne Airaksinen, (K)

- johtava lakimies Tuula Sario, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- DFC Global Corporation (K)

29.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Juha A. Pantzar, Takuu-Säätiö (K)

- johtaja Helena Laine, Finanssialan Keskusliitto (K)

- puheenjohtaja Jyrki Lindström, Suomen Perimistoimistojen Liitto ry (K)

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö

Pyydetty kirjallinen lausunto:

30.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Ahti Saarenpää,

- lainopillinen asiamies Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät (K)

- lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela, Suomen Asiakastieto Oy (K)

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Velkaneuvonta ry (K)

- Tilastokeskus (K)

- Finanssivalvonta (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

04.12.2012

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Pienlainayhdistys ry:n lisäselvitys 29.11.2012, prof. Ahti Saarenpään lisäselvitys 30.11.2012

05.12.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Vesa Kanniainen, Helsingin yliopisto (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

Valmistava keskustelu

11.12.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta (K)

12.12.2012

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 12.12.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 15/2012 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 11.09.2012

Käsittely päättynyt 09.11.2012 PeVL 28/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.09.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

26.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

- professori Heikki Halila, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Juha Karhu, (K)

27.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Pekka Länsineva, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

02.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- erikoistutkija, oikeustieteen tohtori Juha Lavapuro, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

04.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Risto Koulu, (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

12.10.2012

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

23.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tuomas Ojanen,

- tutkimusjohtaja Kati Rantala, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (K)

- professori Ari Saarnilehto, (K)

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.11.2012

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 28/2012 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 11.09.2012

Käsittely päättynyt 22.11.2012 LaVL 12/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

17.10.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

26.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

- johtava hallintovouti Jorma Niinivirta, Valtakunnanvoudinvirasto (K)

- lakimies Paula Hannula, Kuluttajavirasto (K)

- toiminnanjohtaja Kari Kuusisto, Suomen Pienlainayhdistys ry (K)

- asianajaja Manne Airaksinen, Suomen Pienlainayhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- Suomen Asiakastieto Oy (K)

06.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Merja Vainio, Helsingin käräjäoikeus (K)

- johtaja Helena Laine, Finanssialan Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Heikki Halila, (K)

14.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Juha Karhu, (K)

15.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Velkaneuvonta ry (K)

Epävirallinen keskustelu

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

16.11.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.11.2012

Yleiskeskustelu

22.11.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 12/2012 vp

​​​​