HE 79/2003

HE 79/2003

eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.10.2003 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 08.10.2003

Käsittely päättynyt 14.11.2003 HaVM 6/2003 vp

Käsittelyvaiheet

08.10.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

06.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen, sisäasiainministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

12.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton kirjallinen lausunto, ei huomautettavaa.

14.11.2003

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 6/2003 vp

​​​​