HE 79/2006

laeiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.06.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.06.2006 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 76/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 13.06.2006

Käsittely päättynyt 08.11.2006 StVM 30/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Timo Laakso, Vakuutusvalvontavirasto

- ylijohtaja Hely Salomaa, Vakuutusvalvontavirasto (K)

- päälakimies Markku Sorvari, Vakuutusvalvontavirasto

12.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Urpo Hautala, valtiovarainministeriö

- toimitusjohtaja Jukka Rantala, Eläketurvakeskus (K)

- tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, Kilpailuvirasto (K)

- johtaja Matti Leppälä, Työeläkevakuuttajat TELA ry

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- johtaja Risto Suominen, Suomen Yrittäjät (K)

- lakimies Juri Aaltonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö

15.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtaja Markku Lemmetty, Akava ry (K)

- lakimies Eija Korpi, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

- aktuaari Kimmo Karppinen, Merimieseläkekassa

- toimitusjohtaja Esko Kivisaari, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Folke Bergström, Eläkesäätiöyhdistys (K)

21.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- aktuaarijohtaja Pasi Mustonen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

- toimitusjohtaja Kari Puro, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

- johtaja Åsa Ceder, Alandia-Bolagen / Alandia-yhtiöt

- johtaja Olli Kytö, Alandia-bolagen / Alandia-yhtiöt

- aktuaari Mikko Karpoja, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia (K)

- lakiasiainjohtaja Jaakko Gummerus, Tapiola-ryhmä

- päälakimies Tuula Kallio, Etera (K)

- johtaja Nils-Erik Felixsson, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

26.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö

- apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Erkki Rajaniemi, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Juhani Turunen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Käsittely

08.11.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 30/2006 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 14.06.2006

Käsittely päättynyt 25.10.2006 TaVL 32/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.09.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

25.10.2006

Valmistunut:

- TaVL 32/2006 vp