HE 79/2007

HE 79/2007

laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2007 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 24.09.2007

Käsittely päättynyt 13.11.2007 YmVM 3/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

25.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Aune Turpeinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssisihteeri Jenni Eskola, sosiaali- ja terveysministeriö

- asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, ympäristöministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vuokralaisten Keskusliitto ry (K)

26.10.2007

Päätetty jatkokäsittelystä.

08.11.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.11.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 3/2007 vp

​​​​