HE 79/2011

eduskunnalle laiksi yliopistolain 49 §:n 2 momentin väliaikaisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.10.2011 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 19.10.2011

Käsittely päättynyt 22.11.2011 SiVM 3/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

01.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Eerikki Nurmi, opetus- ja kulttuuriministeriö

08.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Liisa Savunen, Suomen yliopistot UNIFI ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

16.11.2011

Valmistava keskustelu

22.11.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi